Đào Văn Tập

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam

ĐÀO VĂN TẬP

Sinh ngày 28/10/1927. Mất năm 1989.

Quê quán: thôn Tường Thụy, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ông được giác ngộ tư tưởng chính trị mới từ khi còn đi học tại trường Kỹ nghệ Nam Định, tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10 năm 1946. Từ năm 1948 đến năm 1976, ông giữ nhiều chức vụ trong ngành thông tin và nghiên cứu khoa học thuộc Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Năm 1977, ông là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm Viện trưởng Viện Kinh tế học. Từ năm 1982 đến năm 1985, ông là Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Trong ngành kinh tế học, ông là một trong những người sáng lập ra Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1974 (nay là Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 1980, ông được phong hàm Giáo sư kinh tế. Ông có nhiều năm nghiên cứu giảng dạy kinh tế tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, và là người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế ở Việt Nam. Ông là người sáng lập ra Viện Kinh tế thế giới (năm 1983), (sau này là Viện Kinh tế và chính trị thế giới).

Giáo sư Đào Văn Tập là đại biểu Quốc hội khoá V, VI và VII; Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học kinh tế Việt Nam.

Giáo sư Đào Văn Tập được đánh giá là một trong những nhà kinh tế học hàng đầu của Việt Nam. Ông đã giành hầu hết thời gian để nghiên cứu về kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới. Công trình nghiên cứu nổi tiếng của ông là “Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Mỹ” (NXB Khoa học xã hội 1973) - Đây là công trình được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ (năm 2005) vì những đóng góp quan trọng trong phát triển khoa học kinh tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách này được dịch và xuất bản ở Nhật, Mỹ và được giới thiệu ở một số nước khác trên thế giới.

Ngoài ra, ông còn là tác giả, chủ biên và đồng chủ biên của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: “45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990); “Bàn về cải tạo công thương nghiệp tư bản, chủ nghĩa tư doanh ở miền bắc nước ta” (1959). Ông cũng là tác giả của nhiều bài báo nổi tiếng về kinh tế Mỹ, Anh, Pháp, quan hệ kinh tế quốc tế, kinh tế chính trị của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản hiện đại đăng tại các tạp chí lý luận và khoa học (Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế).

Giáo sư Đào Văn Tập được trao tặng: Huân chương độc lập hạng nhì; Huân chương kháng chiến hạng nhì; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Tài liệu tham khảo:

  1. Tư liệu của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
  2. Lý lịch khoa học của GS Đào Văn Tập.
  3. Một số ấn phẩm của GS. Đào Văn Tập.