Thay đổi gần đây

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 01:56 ngày 4 tháng 3 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 3 tháng 3 năm 2021

     18:14  (Nhật trình mở tài khoản) [VernonFurneaux0‎; DrewKushner681‎; KathiGoold3194‎; Jed250407713‎; IrisSamples7187‎; HectorSimcha39‎; HarryFain44197‎; FlorrieMurry‎; FaustoHolden43‎; EstelaStiner05‎; Eleanor3184‎; DarinTengan3053‎; LeaAlicea609066‎; DakotaKrimper18‎; ColleenO81‎; ChunGisborne64‎; ChristopherCradd‎; ChristaSprouse0‎; CharlotteHyett8‎; BrandonDame‎; AnibalShupe8392‎; AndreaRobles0‎; Alphonso2870‎; KathrinColdiron‎; LiamPetherick0‎; TrevorHutcheson‎; OlenFontaine‎; ToneyGomez388‎; Sima99E280959994‎; SherrieGoodsell‎; ShannaMitten1‎; Ruthie92F600‎; RuebenBalfour‎; RickGawler64749‎; PearleneRicardo‎; PaulinaMunger5‎; NoreenMorford18‎; LonaHeadley774‎; MiriamMarquis7‎; Michaela46C‎; MeghanBogan24‎; Maurice7633‎; MarkusC4476‎; MaritzaTully2‎; MarcellaBranco‎; MandyKha03490314‎; Maira37F586612‎; Lorrine60T‎; AlbaJordan9‎]
     
18:14 Đã mở tài khoản người dùng NoreenMorford18 Thảo luận đóng góp
     
18:14 Đã mở tài khoản người dùng Jed250407713 Thảo luận đóng góp
     
18:13 Đã mở tài khoản người dùng OlenFontaine Thảo luận đóng góp
     
18:13 Đã mở tài khoản người dùng MiriamMarquis7 Thảo luận đóng góp
     
18:13 Đã mở tài khoản người dùng TrevorHutcheson Thảo luận đóng góp
     
18:12 Đã mở tài khoản người dùng RuebenBalfour Thảo luận đóng góp
     
18:11 Đã mở tài khoản người dùng MandyKha03490314 Thảo luận đóng góp
     
18:11 Đã mở tài khoản người dùng DarinTengan3053 Thảo luận đóng góp
     
18:11 Đã mở tài khoản người dùng DrewKushner681 Thảo luận đóng góp
     
18:11 Đã mở tài khoản người dùng Alphonso2870 Thảo luận đóng góp
     
18:10 Đã mở tài khoản người dùng Ruthie92F600 Thảo luận đóng góp
     
18:10 Đã mở tài khoản người dùng ToneyGomez388 Thảo luận đóng góp
     
18:10 Đã mở tài khoản người dùng Lorrine60T Thảo luận đóng góp
     
18:10 Đã mở tài khoản người dùng ShannaMitten1 Thảo luận đóng góp
     
18:10 Đã mở tài khoản người dùng AlbaJordan9 Thảo luận đóng góp
     
18:09 Đã mở tài khoản người dùng ChristaSprouse0 Thảo luận đóng góp
     
18:07 Đã mở tài khoản người dùng MaritzaTully2 Thảo luận đóng góp
     
18:07 Đã mở tài khoản người dùng ChristopherCradd Thảo luận đóng góp
     
18:06 Đã mở tài khoản người dùng ColleenO81 Thảo luận đóng góp
     
18:06 Đã mở tài khoản người dùng ChunGisborne64 Thảo luận đóng góp
     
18:06 Đã mở tài khoản người dùng PaulinaMunger5 Thảo luận đóng góp
     
18:06 Đã mở tài khoản người dùng DakotaKrimper18 Thảo luận đóng góp
     
18:06 Đã mở tài khoản người dùng EstelaStiner05 Thảo luận đóng góp
     
18:06 Đã mở tài khoản người dùng AndreaRobles0 Thảo luận đóng góp
     
18:05 Đã mở tài khoản người dùng CharlotteHyett8 Thảo luận đóng góp
     
18:05 Đã mở tài khoản người dùng LonaHeadley774 Thảo luận đóng góp
     
18:05 Đã mở tài khoản người dùng Eleanor3184 Thảo luận đóng góp
     
18:05 Đã mở tài khoản người dùng BrandonDame Thảo luận đóng góp
     
18:05 Đã mở tài khoản người dùng PearleneRicardo Thảo luận đóng góp
     
18:05 Đã mở tài khoản người dùng VernonFurneaux0 Thảo luận đóng góp
     
18:05 Đã mở tài khoản người dùng MarkusC4476 Thảo luận đóng góp
     
18:04 Đã mở tài khoản người dùng HarryFain44197 Thảo luận đóng góp
     
18:04 Đã mở tài khoản người dùng Maira37F586612 Thảo luận đóng góp
     
18:03 Đã mở tài khoản người dùng LiamPetherick0 Thảo luận đóng góp
     
18:03 Đã mở tài khoản người dùng MarcellaBranco Thảo luận đóng góp
     
18:02 Đã mở tài khoản người dùng RickGawler64749 Thảo luận đóng góp
     
18:02 Đã mở tài khoản người dùng FaustoHolden43 Thảo luận đóng góp
     
18:02 Đã mở tài khoản người dùng AnibalShupe8392 Thảo luận đóng góp
     
18:01 Đã mở tài khoản người dùng KathiGoold3194 Thảo luận đóng góp
     
18:00 Đã mở tài khoản người dùng LeaAlicea609066 Thảo luận đóng góp
     
18:00 Đã mở tài khoản người dùng Maurice7633 Thảo luận đóng góp
     
18:00 Đã mở tài khoản người dùng MeghanBogan24 Thảo luận đóng góp
     
18:00 Đã mở tài khoản người dùng KathrinColdiron Thảo luận đóng góp
     
17:59 Đã mở tài khoản người dùng Sima99E280959994 Thảo luận đóng góp
     
17:59 Đã mở tài khoản người dùng IrisSamples7187 Thảo luận đóng góp
     
17:58 Đã mở tài khoản người dùng SherrieGoodsell Thảo luận đóng góp
     
17:58 Đã mở tài khoản người dùng HectorSimcha39 Thảo luận đóng góp
     
17:58 Đã mở tài khoản người dùng Michaela46C Thảo luận đóng góp
     
17:58 Đã mở tài khoản người dùng FlorrieMurry Thảo luận đóng góp