Động cơ không đồng bộ

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam