ABC

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam

ABC có thể là:

  • Bảng chữ cái Latinh (còn gọi là an-pha-bê - alphabet)
  • Kiến thức vỡ lòng của một môn học hoặc chuyên ngành
  • Chữ viết tắt cho một số tổ chức - cơ quan:
  1. American Broadcasting Company (Công ty Truyền thông Hoa Kỳ)
  2. Australian Broadcasting Corporation (Tập đoàn Truyền thông Úc)
  • ABC (Yet Another BitTorrent Client): một trình khách BitTorrent, phần mềm tự do
  • Quản lý chi phí trên cơ sở hoạt động
  • Atanasoff–Berry Computer, một trong những máy tính điện tử thời kỳ đầu