AK

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam

Từ viết tắt

AK

  1. Súng tiểu liên (do Ca-las-nhi-cốp, người Liên Xô sáng chế năm 1943).