Chất ức chế

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam
Phiên bản vào lúc 11:36, ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Thang.tdk64 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “chất làm chậm lại, thậm chí làm ngừng lại các quá trình hoá học, vd. quá trình ăn mòn kim loại, quá trình lão hoá polime ho…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

chất làm chậm lại, thậm chí làm ngừng lại các quá trình hoá học, vd. quá trình ăn mòn kim loại, quá trình lão hoá polime hoặc phản ứng xúc tác, vv.