Chất ức chế

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam

chất làm chậm lại, thậm chí làm ngừng lại các quá trình hoá học, vd. quá trình ăn mòn kim loại, quá trình lão hoá polime hoặc phản ứng xúc tác, vv.