Tập tin:Ktedbiet1.png

Từ Bách khoa toàn thư Việt Nam

Ktedbiet1.png(400×255 điểm ảnh, kích thước tập tin: 170 kB, kiểu MIME: image/png)

Nguồn: Atlat Địa lý Việt Nam

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:31, ngày 30 tháng 9 năm 2020Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:31, ngày 30 tháng 9 năm 2020400×255 (170 kB)Admin (Thảo luận | đóng góp)

Trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình